Informace k znovuotevření školky

05.05.2020 14:08

 

      Vážení rodiče, po obdržení manuálu MŠMT týkajícího se hygienických a provozních podmínek

pro obnovení provozu mateřské školy, Vám přinášíme tyto základní informace:

 

Předpokládané otevření mateřské školy je plánováno na 18.5., nebo 25.5. / bude ještě upřesněno/ z důvodu zajištění hygienických a provozních podmínek dle manuálu MŠMT.

 

Pokud se rozhodnete o účasti dítěte v mateřské škole, velice zvažte rizikové faktory vydané ministerstvem zdravotnictví - jsou součástí čestného prohlášení, které musíte podepsané předložit při prvním vstupu do školy. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod stanovený MZ,nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Do mateřské školy nesmí nikdo s příznaky infekce dýchacích cest / rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/.

Pokud se někdo objeví s těmito příznaky v průběhu dne, budou okamžitě kontaktováni rodiče a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 

 

Před mateřskou školou

 

Minimalizovat  shromáždění osob před školkou, dodržovat odstupy, pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

U vchodu do budovy MŠ bude umístěna desinfekce a každý, kdo vstoupí bude mít povinnost desinfikovat si ruce a mít ústa a nos zakrytá rouškou. Při vstupu do budovy si děti roušku sejmou a uloží do označeného sáčku.Po převlečení a přezutí dítěte je nutné, aby si každé dítě umylo v umývárně důkladně ruce mýdlem a vodou / 20-30 sekund/. Teprve poté může vstoupit do třídy. Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě ještě čistou rouškou v označeném sáčku pro případ nutného opuštění areálu MŠ. Provoz šatny v ranních i odpoledních hodinách bude organizován tak, aby v jeden okamžik byly v šatně maximálně 2 děti s doprovodem.

Děti ve školce nemusí nosit roušky, na doporučení  bychom větší část dne měli trávit venku a to pouze v areálu MŠ tedy na zahradě.

 

ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK DO ŠKOLKY

 

Stravování bude probíhat v běžné podobě za zvýšených hygienických pravidel.

 

PO DŮKLADNÉM ZVÁŽENÍ VÁS PROSÍME DO ÚTERÝ 12.5. ORIENTAČNĚ NAHLASTE, KDO BUDETE MÍT ZÁJEM, ABY VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO MATEŘSKOU ŠKOLU A TO ZASLÁNÍM SMS NA ŠKOLKOVÝ MOBIL Č. 731907561

 

BUDEME SE SNAŽIT ZAJISTIT PROVOZ TAK, ABYCHOM SPLNILI PODMÍNKY DANÉ MŠMT A TAK PŘEDEVŠÍM OCHRÁNILI ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ ,ALE I  ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY. VÁS PROSÍME O OHLEDUPLNOST NEJEN K SOBĚ ALE I K DRUHÝM, AŤ SE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE SEJDEME V PLNÉM POČTU A PROŽIJEME HO TAK, JAK JSME BYLI ZVYKLÍ. DĚKUJEME