Informace o povinném předškolním vzdělávání a omlouvání nepřítomnosti dítěte z povinného předškolního vzdělávání

18.08.2017 14:38
Pro děti,které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné. Má formu pravidelné denní docházky po dobu 4 souvislých hodin denně v naší MŠ je tato doba stanovena od 8-12 hod. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy pak písemně s uvedením důvodu absence. Je-li zákonnému zástupci díttěte dopředu znám důvod nepřítomnosti je povinen o uvolnění dítěte písemně požádat./žádost je k dispozici u učitelek, info ve šk. řádu nebo u učitelek MŠ./