Přijatí uchazeči do mateřské školy

23.05.2017 12:49

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim

Ředitelka Mateřské školy, Bojanov, okres Chrudim rozhodla v souladu s § 34, §164 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim.

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč

Výsledek řízení

001

přijat/a/

002

přijat/a/

003

přijat/a/

004

přijat/a/

005

přijat/a/

006

přijat/a/

007

přijat/a/

008

přijat/a/

009

přijat/a/

010

přijat/a/

011

přijat/a/

 

Datum zveřejnění 23.6.2017

 

 

 

Hana Velehradská

ředitelka mateřské školy