Projekt "Společné povídání" - podpora logopedické prevence

15.11.2015 18:28

Naše mateřská škola uspěla s žádostí o dotaci na podporu logopedické prevence v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

Projekt „Společné povídání“ je zaměřen na zvýšení úrovně vzdělávání dětí v oblasti logopedické prevence v mateřské škole, informování a zapojení rodičů do projektu, zlepšení vybavení učebními pomůckami k rozvoji řeči a komunikativních dovedností, rozšíření odborného vzdělání učitelky mateřské školy v oblasti logopedické prevence.