Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

09.06.2020 13:04

Ředitelka MŠ rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim takto:

Uchazeč                                                           Výsledek řízení

1/20                                                                  nepřijat/a

2/20                                                                  přijat/a

3/20                                                                  přijat/a

4/20                                                                  přijat/a

Dana Horáková, Dis., ředitelka MŠ                                                 Datum zveřejnění 9.6.2020

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim

Bojanov 61 53826 Bojanov

tel.: 469 675 173
mobil:731 907 561
IČO: 70987068