Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Bojanov,okres Chrudim

01.06.2018 13:12

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon /, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolním vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim.

Uchazeč                              Výsledek řízení                            

1/18                                     přijat/a

2/18                                     přijat/a

3/18                                     přijat/a

4/18                                     přijat/a

5/18                                  nepřijat/a

6/18                                  nepřijat/a

7/18                                    přijat/a

8/18                                    přijat/a

9/18                                  nepřijat/a

10/18                                    přijat/a

11/18                                nepřijat/a

12/18                                   přijat/a

13/18                                   přijat/a

Dana Horáková, ředitelka MŠ                             datum zveřejnění 1.6.2018