Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim

03.06.2019 10:36

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základnímstředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / , že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres Chrudim

Uchazeč                                            Výsledek řízení

1/19                                                    přijat/a

2/19                                                    přijat/a

3/19                                                    přijat/a

4/19                                                    přijat/a

5/19                                                    nepřijat/a

6/19                                                    nepřijat/a

7/19                                                    přijat/a

Dana Horáková, ředitelka MŠ,                                datum zveřejnění 3.6.2019