Rozpočet mateřské školy na rok 2019

 

příjmy
dotace od zřizovatele  375.000,-Kč                  
KrÚ Pardubického kraje          2,000.000,- Kč               
výdaje
na provoz mateřské školy  375.000,- Kč
ma mzdové náklady a ONIV 2,000.000,-Kč