Rozpočet mateřské školy na rok 2018

 

příjmy
dotace od zřizovatele  300.000,-Kč                  
KrÚ Pardubického kraje          1,900.000,- Kč               
výdaje
na provoz mateřské školy  300.000,- Kč
ma mzdové náklady a ONIV 1,900.000,-Kč