Zápis dětí do mateřské školy

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Bojanov,okres Chrudim

01.06.2018 13:12
Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon /, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolním vzdělávání v Mateřské škole, Bojanov, okres...

Fotografování

04.05.2018 13:50
V pátek 11.5. 2018 od 8.00 hod. se budeme ve školce fotografovat.

Letní prázdniny

04.05.2018 13:47
Se souhlasem zřizovatele bude mateřská škola v době letních prázdnin uzavřena od 9.7.2018 do 17.8.2018

Zápis dětí do mateřské školy

02.03.2018 14:01
Zápis dětí do naší mateřské školy je stanoven na 10.5.2018 od 8:00 do 16:00 hodin. S sebou si prosím vezměte: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

Plavání

02.03.2018 13:43
Zdůvodu nemocnosti byla zrušena 1. lekce předplavecké výuky v úterý 6.3.2018. Náhradní termín je 17.5.2018.

Předplavecká výuka

09.02.2018 11:03
V úterý 6.3.2018 začínáme jezdit na předplaveckou výuku do Crudimi. Dítě potřebuje plavky a ručník.Budeme jezdit v úterý, / 6.3.,20.3, 27.3.,3.4.,10.4.,17.4.,24.4.,15.5.,22.5.,29.5.,. odjezd cca v 9:00 hodNáklady 500,-- kurs, doprava: počítejte přibližně s částkou 600,--Divadelní...

Taneční

21.09.2017 13:09
V pátek 6.10.2017 začínají v naší školce taneční. Jedná se o pět lekcí vždy v pátek.

Rodičovská schůzka

14.09.2017 11:10
V úterý 19.9.2017 se bude od 16.00 hod. konat v mateřské škole informativní schůzka.

Informace o povinném předškolním vzdělávání a omlouvání nepřítomnosti dítěte z povinného předškolního vzdělávání

18.08.2017 14:38
Pro děti,které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné. Má formu pravidelné denní docházky po dobu 4 souvislých hodin denně v naší MŠ je tato doba stanovena od 8-12 hod. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první...

Co dítě potřebuje v mateřské škole.

11.08.2017 00:00
Oblečení :   do třídy -  pohodlné, nejlépe bavlněné oblečení, obuv s pevnou patou,                                 na cvičení kraťasy a tričko    ...
1 | 2 >>