Organizace dne

Provozní doba  je  od 6:30 do 16:00 hod.

 

   6:30  –  9:30 hod. –  hry dle volby dětí, dopolední svačina, pohybové aktivity,

                                    výchovně vzdělávací činnosti, činnosti s učitelkou

   9:30 – 11:30 hod. –  pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě

11:30  – 12:00 hod. – oběd

12:00  – 13:00 hod. –  hygiena, příprava ke spánku, poslech četby, vyprávění

13:00  – 14:30 hod. –  odpočinek

14:30  – 16:00 hod. –  probouzení, svačina, hry dle volby dětí