Informace pro rodiče

26.08.2021 21:44

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2021/2022

V provozu školky se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování.

Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek nosu a úst.

Do mateřské školy může být přijato dítě zdravé, bez jakékoliv známky respiračního onemocnění. V zájmu zdraví ostatních neposílejte dítě do školky, pokud se respirační onemocnění vyskytne v rodině.

Vstup do šatny je prozatím povolen pro rodiče nově přijatých dětí / v šatně mohou být dva zákonní zástupci /, vstup je povolen s ochranou nosu a úst / respirátor/. Děti, které již do MŠ chodily, si pedagog převezme po zazvonění u hlavních dveří.

Bližší informace na informační schůzce / termín bude upřesněn /

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim

Bojanov 61 53826 Bojanov

tel.: 469 675 173
mobil:731 907 561
IČO: 70987068